FAQ

Alle kosten voortvloeiend uit het testen van de werknemers kunnen wij net zoals bijvoorbeeld de GGD indienen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) U als werkgever en/of werknemer hoeven geen kosten te betalen voor het laten testen van uzelf of uw werknemers.

Testen zijn cruciaal om de pandemie te bestrijden en om ingrijpende maatregelen te beperken en te voorkomen. Met een hoger aantal testen kunnen we verspreiding van het virus voorkomen, de economische en maatschappelijke activiteit weer vergroten en sectoren en bedrijven heropenen. Door als werkgever, werknemers te laten testen, vergroot de veiligheid op de werkvloer. Daarnaast kunnen de werknemers sneller weer aan de slag op de werklocatie. Niet onbelangrijk: de uitval door ziekte vermindert door snellere identificatie van het virus. Ook vermindert het aantal personen in quarantaine uit voorzorg. De uitval in je bedrijf wordt dus nog verder beperkt. Bedrijfsleven, defensie en de overheid hebben de handen ineen geslagen om het aantal sneltesten op te schalen. Hoe meer testcapaciteit, hoe beter. Zo kunnen alle doelgroepen getest worden.

Anders dan bij de GGD testlocaties waarbij mensen met klachten getest worden op de aanwezigheid van het virus, wordt er niet gezocht naar zieken maar bevestigen we de gezondheid van de werknemers. Hierdoor werkt “werknemers-testen.nl” preventief: het is een toegangscontrole om werknemers verantwoord en veilig aan het werk te kunnen laten gaan. De uitslag is daarnaast sneller dan de GGD test beschikbaar, namelijk ongeveer 20 minuten na de sneltest. De werknemers kunnen bij een negatieve uitslag direct aan de slag op de werklocatie.

Werknemers-testen.nl is vooral interessant voor organisaties waar werknemers niet thuis kunnen werken. Bijvoorbeeld organisaties in de logistiek en distributie, retail, productie omgevingen en sommige contactberoepen. De uitslag is sneller beschikbaar, namelijk ongeveer 20 minuten na de sneltest. Je werknemers kunnen bij een negatieve uitslag direct aan de slag op de werklocatie.

Werknemers-testen.nl is een initiatief van MCD Medical in samenwerking met bedrijfsarts A.G. Sangster én werknemers-testen.nl Via onze website kun je als werkgever een coronatest aanvragen voor je werknemer(s) bij bedrijfsarts A.G. Sangster. De bedrijfsarts draagt de medische verantwoordelijkheid (supervisie). Het feit dat bedrijfsarts A.G. Sangster niet de eigen bedrijfsarts of arbodienst is van de werkgever is geen probleem. De bedrijfsarts of arbodienst is daarnaast eindverantwoordelijk voor het laten uitvoeren van de testen, het vastleggen van de resultaten, het delen van de resultaten met de regionale GGD en de communicatie van de resultaten met de geteste personen.

  1. U als werkgever vraagt via onze website een coronasneltest (de zgn antigeentest) aan voor uw werknemer(s)
  2. Onze bedrijfsarts beoordeelt de aanvraag en keurt deze binnen 1 uur goed.
  3. Na goedkeuring ontvangt de werkgever binnen 1 uur een unieke code.
  4. met deze unieke code kan werkgever of werknemer zelf zijn test inplannen bij www.werknemers-testen.nl. Met deze code kan de test kosteloos worden ingepland op 1 van de 16 locaties van werknemers-testen.
  5. De werknemer kan veelal nog dezelfde dag getest worden én ontvangt binnen 20 minuten de uitslag van de test.
  6. Dankzij de subsidie van de overheid kan bedrijfsarts A.G. Sangster de kosten van de Coronatest declareren bij het ministerie van VWS.
  7. Werknemers-testen.nl declareert de kosten bij bedrijfsarts A.G. Sangster.

Voor de werkgever is het testen van je werknemers dus geheel STRONG.

Nee, dat kan je niet verplichten. Je moet uitdrukkelijk toestemming vragen aan je werknemers om een test te ondergaan. Ook mogen de medische gegevens van werknemers niet worden gedeeld met jou als werkgever. De verwerking van deze gegevens wordt door de bedrijfsarts gedaan.

Wij voeren uitsluitend de Abbott Covid-19 antigeentest uit. In mei 2020 heeft de WHO onder nummer EUL Number: EUL-0503-027-00 goedkeuring gegeven aan Abbott om sneltesten beschikbaar te stellen aan professionele beroepsbeoefenaren. In Nederland betreft dit BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren. De test is goedgekeurd door de overheid en is qua betrouwbaarheid gelijk aan de test die door de GGD wordt gebruikt. Onze test heeft een sensitiviteit van 93,3% en een specificiteit van 99,4% op de aanwezigheid van Covid-19 virus partikels in speeksel, de test is betrouwbaar vanaf de eerste tot en met de zevende ziektedag en wijst, indien positief, op actieve ziekte. Bekijk hier de betrouwbaarheid van de sneltesten

Nee, medische gegevens worden niet gedeeld met de werkgever, tenzij de werknemers deze vrijwillig en op eigen initiatief deelt. Verwerking van deze gegevens wordt altijd door de (bedrijfs)arts gedaan. De bedrijfsarts kan verklaren dat een werknemers met een positieve testuitslag arbeidsongeschikt is, dat mag de arts wel aan jou melden. De arts mag niet melden dat dit het gevolg is van een positieve coronatest en mag niets melden over de klachten of aard van de ziekte.

Dat hangt af van de gebruikte test en het doel van die test. Als een test preventief wordt uitgevoerd bij iemand zonder klachten en/of bekende blootstelling, dan is de geldigheidsduur maximaal 48 uur. Als de geteste persoon in die tijd klachten ontwikkelt, moet deze opnieuw getest worden.

Ja, dat kan. Het OMT heeft op 14 januari 2021 aangegeven dat antigeentesten betrouwbaar gebruikt kunnen worden bij mensen zonder klachten én zonder bekende blootstelling. Voorwaarde is wel dat er duidelijke communicatie is over de betekenis van een negatieve testuitslag en de noodzaak om je bij het ontstaan van klachten opnieuw te laten testen. Om de test gratis te kunnen aanbieden aan de werkgevers kan in het geval dat er geen sprake is van klachten uitsluitend getest worden indien werknemer een notificatie heeft gehad van de corona meld app, als gevolg van bekende blootstelling aan het virus, zoals mensen uit bron- en contactonderzoek en de Corona Melder App. Ook geldt dit advies niet voor kwetsbare personen en instellingen waar kwetsbare personen verblijven.

Nee, dit is nog niet zeker. Met "werknemers-testen.nl" willen we aantonen dat er meer mogelijk is met een goed testbeleid en dat de handelingsvrijheid van bedrijven kan worden vergroot op een verantwoorde manier. Het doel van de invoering van deze testmethode is om de huidige beperkingen verantwoord af te bouwen en om weer toegang te krijgen tot werkplekken.

Ja, iemand met klachten moet zich laten testen en thuisblijven totdat een testresultaat bekend is. Is het resultaat positief? Deze persoon blijft thuis. Is het resultaat negatief? Deze persoon mag aan het werk maar moet letten op verergering van de klachten en zich in dat geval opnieuw laten testen.